Tachwedd 2022 – Cynigion ar gyfer fferm wynt Mynydd Carn-y-Cefn gyda Llywodraeth Cymru i’w hystyried

Yn dilyn ymgynghoriad statudol a gynhaliwyd dros yr haf, mae Pennant Walters wedi cyflwyno ei gais ar gyfer fferm wynt Mynydd Carn-y-Cefn i’w benderfynu gan Weinidogion Cymru. Gyda phrisiau ynni ar gynnydd a Chymru wedi ymrwymo i wella ei chyflenwad o ynni adnewyddadwy i gartrefi, gallai’r safle arfaethedig gynhyrchu hyd at 34MW o drydan y flwyddyn.