NewyddionGorffennaf 2022 – ymgynghoriad wedi cau

12 Gorffennaf 2022

Mae ein hymgynghoriad ar y cynigion manwl bellach wedi cau. Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd amser i ymweld â’n harddangosfeydd rhithwir a chyhoeddus a rhoi eu hadborth i ni. Gallwch gysylltu â ni o hyd gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen Cysylltwch â niARCHIF – Cylchlythyrau Ymgysylltu Cynnar

24 Mai 2021

Mae Pennant Walters yn datblygu cynigion ar gyfer fferm wynt ym Mynydd Carn-y-Cefn, i’r gorllewin o Abertyleri ym Mlaenau Gwent. Darllenwch y Cylchlythyrau Ymgysylltu Cynnar.