Mehefin 2022 – Cylchlythyr ymgynghoriad statudol wedi’i ddiweddaru